ההורה שלי - אלי רונן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1995
יוצר/ת: אלי רונן
מילים: אלי רונן
לחן: אלי רונן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הורה כיף 1995
עמנואל מס. 37
פינג'אן 1995
רוקדים מס. 400
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 77 (W161)
מקור המוזיקה: רוקדים 400
רוקדים מס.161 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: Karmiel 1995
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה