יש לנו תיש - עממי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1930
יוצר/ת: עממי
מילים: יצחק אלתרמן
לחן: יצחק אלדרמן
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Jewish Culture for Young Children - FDP-LP1 - Shirley Waxman
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
יענקל'ה לוי - 3 - CD
ריקודי עם ישראלים ותנועה יוצרית לילדים - CD2
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה