ירושלים של זהב - דוד פאלץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1972
יוצר/ת: דוד פאלץ
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: שולי נתן
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Israel Today by the Amranim - [FTS3043]MGM-Verve FTS 3043 -
הללויה - 25 הריקודים והשירים הישראליים המפרסמים ביותר - CD
הערות: Also sung by Ofra Haza, Also sung by Shalva Berti
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה