אהבתנו הגדולה - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1987
יוצר/ת: משה תלם
מילים: שייקה פייקוב
לחן: שייקה פייקוב
מבצע/ת: נאוה ארבל
מקור וידאו: הורה כיף 1991
מחול אירופה 1991
מחול אירופה 2002
מחול אירופה 2008
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
עמנואל מס. 5
מקור המוזיקה: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 32 - CD
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה