שמחת נעורים - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1983
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: אין
לחן: דן בירון
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2003
DVD-Shlomo Maman-Australia + NZ 2007
מחול אירופה 1993
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1988
רוקדים מס. 291 DVD
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 61 (W126)
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
מקור המוזיקה: CD-Shlomo Maman-Australia + NZ - 2007
LP-Israel’s Latest Folk Dances - CBS 84774 -
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
רוקדים 291 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה