שביל חדש - דוד אדרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1986
יוצר/ת: דוד אדרי
מילים: חגי ארליך
לחן: יהודה בדיחי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: רוקדים מס. 390 DVD
מקור המוזיקה: LP-Kalanit: Israeli Folk Dances - DE 002 - David Edery
רוקדים 390 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Joseph Milo-Kalanit Israeli Folk Dances-DE 002-(1980)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה