אור לילי - ספי אביב
[English]

קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1994
יוצר/ת: ספי אביב
מילים: ארכדי דוכין
לחן: ארמני
מבצע/ת: שלמה ממן
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
מחנות ריקוד עצמאות 2002
ריקודי עם - כיף חורף 1994
מקור המוזיקה:
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה