מול הר סיני - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1969
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: יחיאל מוהר
לחן: משה וילנסקי
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
יונתן כרמון - כרמון - CD
הערות: sma Hora Shalhevet, Also sung by Yardena Arazi, Shoshana Damari, Nachal
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה