לך ירושלים - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1966
יוצר/ת: משה תלם
מילים: עמוס אטינגר
לחן: אלי רובינשטיין
מבצע/ת: רן אלירן
מקור וידאו: מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
עמנואל מס. 1
רוקדים מס. 265 DVD
מקור המוזיקה: LP-Jerusalem 20 - 6/89 T007 [JER] - (1989) - Moshe Telem
LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
מחול אירופה CD -2010
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 265 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2009
רישום צעדים: LP-Telamin 1-Israeli Folk Dances with Moshe Telem-DM 81881, BT 11231-(1979)
Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
הערות: 1st Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה