הורה גלעד - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: וחתתו חרבותם לאתים
שנה: 1984
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: אין
לחן: עמי גלעד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מקור המוזיקה: LP-Sabras *2 - Recreational Folkdances of Israel-ME-010 [SBR2]-M. Eskayo
מישראל באהבה AG186 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה