היושבת בגנים - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1973
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: תנ"כי
לחן: ניסן כהן הברון
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף 2001
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
ריקודי עם - כיף חורף 1992
מקור המוזיקה: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Netzea Bamachol #1 - Hed Artzi BAN 14779[NZB1] - (1979) - Y. Levy
הורה כיף 33 - CD
רוקדים 334 - CD
רוקדים מס. 27 - קלטת שמע
רוקדים מס. 87 - קלטת שמע
רוקדים מס.135 - קלטת שמע
הערות: Song Of Songs 8:13-14, Original Performance Dance 1957
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה