העמק הוא חלום - דוד אדרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: מעגל
שנה: 1980
יוצר/ת: דוד אדרי
מילים: אין
לחן: משה רפפורט
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP - David Edery - israeli FolkDances 7in - ED001
LP-Kalanit: Israeli Folk Dances - DE 002 - David Edery
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-David Edery-Israeli Folk Dances 7in-DE001
LP-Joseph Milo-Kalanit Israeli Folk Dances-DE 002-(1980)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה