מרינלה - יאיר הראל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1994
יוצר/ת: יאיר הראל
מילים: דודו ברק
לחן: יווני
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM47
עמנואל מס. 38
רוקדים מס. 315 DVD
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 12 (W144)
ריקודיה 1994
מקור המוזיקה: רוקדים 315 - CD
רוקדים מס.144 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה