חג לי - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1981
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אביהו מדינה
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: משה הלל
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
מחנה ריקוד 1993
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 276 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
LP-Sabras *1 - Recreational Folkdances of Israel-ME-009 [SBR1]-M. Eskayo
דני דאסא 1 - CD
הורה כיף 26 - CD
רוקדים 266 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים 331 - CD
רוקדים מס.103 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.103 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה