ושבו בנים - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1986
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: תנ"כי
לחן: מושיקו יצחק הלוי
מבצע/ת: מושיקו הלוי, יצחק איזרוב, עמי פרידליך
מקור וידאו: מושיקו הלוי 1991
מחול אירופה 2002
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
רוקדים מס. 331 DVD
רוקדים מס. DVD 142
ריקוד עם מושיקו (MIH3) מ. ברזילי מס. 71 (1פט 1994)
מקור המוזיקה: LP-Dance With Moshiko 8
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 7+8
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 142 - CD
רוקדים 331 - CD
הערות: Jeremiah 31:17, Also sung by Yitzchak Eliezerov, Ami Friedlich
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה