ביז'ו - אורן אשכנזי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2006
יוצר/ת: אורן אשכנזי
מילים: אין
לחן: אילן מוהיר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Camp Yachad 2008
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Hungaria 2007
אורן אשכנזי VCD - 2006
הורה כיף - DVD -2007
חגיגה - DVD-2006
מחול השלום DVD - 2006
רוקדים מס. 271 DVD
מקור המוזיקה: אורן אשכנזי CD- 2006
הורה כיף -2005 - CD
חגיגה 2006 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 261 - CD
רוקדים 271 - CD
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה