איתך בלעדייך - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1973
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: אילן גולדהירש
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: יהורם גאון
מקור וידאו: DVD-Brazihula 2001
כרמיאל סדנה מס. 1 - ינואר 2003 - R220-DVD
מחול אירופה 1988
עמנואל מס. 25
עמנואל מס.233
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - עם אשריאל וממן סדנה 86 (W208)
מקור המוזיקה: LP-Harishion: 1989 - [HAR89] IW-1 - (1989) - Ira Weisburd
ברזיהולה 2001 - CD
הורה כיף 36 - CD
חגיגה 1992 - קלטת שמע
מאיר שם טוב - מינכן - אפריל 2003 - CD
ממן + אשריאל - הישתלמות מס.86
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
סדנת כרמיאל מס.1 - ( R220 - ינואר-2003) - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים 60 - CD
רוקדים מס. 79 - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
רוקדים מס. 97 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Harishon 89-The Best from Israel-[HAR89] IW 4-(1989)
Recording Center For Folk Dancing No.79 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.82 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה