טנגו לשחרחורת - ישראל שיקר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1992
יוצר/ת: ישראל שיקר
מילים: טולי רביב
לחן: טולי רביב
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Kochavim 2009
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM24
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM29
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM31
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM42
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
עמנואל מס. 23
עמנואל מס.219
רוקדים מס. DVD 10
ריקודי עם - כיף חורף 1992
מקור המוזיקה: הורה כיף 7 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס.122 - קלטת שמע
רוקדים מס.127 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: כוכבים 2009
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.122 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.127 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה