דבקה איילין - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: אין
לחן: אורי ביטון
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף 1997
משה אסקיו 2 - DVD
רוקדים מס. 447
ריקודי עם - סבבה 2003
מקור המוזיקה: הורה כיף 24 - CD
משה אסקיו 1 - CD
רוקדים 330 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: Named after Eileen Weinstock;
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה