ילוד אישה - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1995
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: אביהו מדינה
לחן: אביהו מדינה
מבצע/ת: אביהו מדינה
מקור וידאו: הורה כיף 1995
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
פינג'אן 1995
ריקודי עם - מחנה יונה 2004
מקור המוזיקה: חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
ישרל יעקובי - יוני כאר - מחנה יונה 2004 - CD
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 5 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2004 - CD
פינג'אן 2003 - ישראל י. + יוני ק, ו. גבאי + י. מלכי - CD
רוקדים 116 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה