לימון לימונרו - ספי אביב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1994
יוצר/ת: ספי אביב
מילים: אברהם ברושי
לחן: ג'. מוסטצ'ו
מבצע/ת: גבי ברלין
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
הורה כיף 1995
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
מחנות ריקוד עצמאות 2002
עמנואל מס. 31
רוקדים מס. DVD 24
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 10 (W136)
מקור המוזיקה: מאיר שם טוב - מס. 7 - 1995 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים מס.136 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.136 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה