שיר לאליאב - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1992
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: אין
לחן: יוסי גרשוני
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Asilomare 1995
Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM27
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM32
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM55
הורה כיף 1993
מחנה ריקוד 1993
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1993
מחנות ריקוד עצמאות 1995
עמנואל מס. 23
רוקדים מס. DVD 8
ריקודי עם - כיף חורף 1992
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 63 (W125)
מקור המוזיקה: הורה כיף 36 - CD
רוקדים 5 - CD
רוקדים מס.125 - קלטת שמע
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.125 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה