הללו - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1972
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: מ. נעים
לחן: ל. רומני \ י. זרעי
מבצע/ת: גאולה גיל
מקור וידאו: Machol Pacifica 1995 with Shlomo Bachar
ריקודי עם - מחנה שורשים 2009
מקור המוזיקה: LP-Bachar Educational - 001 CB -
LP-Horshat Yad Lashalom - Hadarim 11 - (1980) - S. + Moti Alfasi
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Geula Gill-Hadarim-Hadarim 5
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה