למולדתי - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1979
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: ר. ברגמן
לחן: מרדכי זעירא
מבצע/ת: להקת כרמון
מקור וידאו: מחול אירופה 2016
ריקודי עם - רמה 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
דני דאסא 1 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Machol Italia 2022
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה