שירו שיר חדש - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1979
יוצר/ת: דני דאסא
מילים:
לחן: יאיר קלינגר
מבצע/ת:
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1985
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
דני דאסא 1 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה