תלווי אותי - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1984
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: רחל שפירא
לחן: יובל דור
מבצע/ת: הכל עובר חביבי
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מקור המוזיקה: LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רוקדים מס. 38 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה