הר וכר - זאב חבצלת
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1947
יוצר/ת: זאב חבצלת
מילים: אין
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקוד 1992
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
עמנואל מס. 45
רוקדים מס. 311 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Baganim - IFC 6 - (1981L) - Moshe Eskayo
LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #4 - MM35097 [GAB4]-(1977)-Y. Gabai
רוקדים 311 - CD
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
הערות: P
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה