שר הממונה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1979
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: רבי שלום שבזי
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: יגאל בשן
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
הערות: Also sung by Tzlilei Haod, Michal Sinvani
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה