שירו לאדוני - שלמה בכר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1977
יוצר/ת: שלמה בכר
מילים: אין
לחן: טובי דוד
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1984
מקור המוזיקה: LP-Dalia Israeli Dance Institute 1979 - [Dal79] - (1979) -
LP-Hamecholelet - Hadarim 9 - (1978) -
LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
שלמה בכר 1987 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shlomo Bachar, Toby A. David-Hamecholelet-Hadarim 9-(1979)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה