ושרנו כך - מוטי בן יעקב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1994
יוצר/ת: מוטי בן יעקב
מילים: חמוטל בן זאב
לחן: יווני
מבצע/ת: דליה עמיהוד
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף - 2003
הורה כיף - VCD -2003
מחול אירופה 2003
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 2003
סדנת השתלמות מס.15 ( VCD -R222- Mar 2003)
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 12 (W144)
מקור המוזיקה: הורה כיף -2003 - CD
ישרל יעקובי - יוני כאר - מחנה יונה 2004 - CD
סדנת הישתלמות מס.15 R222 - CD
רוקדים מס.144 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה