הולס השני - יאיר הראל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1995
יוצר/ת: יאיר הראל
מילים: אין
לחן: שוסטאקוביץ'
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM53
עמנואל מס. 37
עמנואל מס.231
רוקדים מס. DVD 28
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 14 (W151)
ריקודיה 1995
מקור המוזיקה: הורה כיף 20 - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.151 - קלטת שמע
רוקדים מס.155 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה