שירים אשורר - יורם רחמני
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1989
יוצר/ת: יורם רחמני
מילים: אהרון עמרם
לחן: אהרון עמרם
מבצע/ת: ציון גולן
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM39
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
וני כאר 2014
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1989
מחנות ריקוד עצמאות 1996
רוקדים מס. 259 DVD
ריקודי עם - ריקוד חורף 2004
מקור המוזיקה: הורה כיף 15 - CD
מאיר שם טוב - מס. 4 - תימני - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 259 - CD
רוקדים 29 - CD
רוקדים מס. 96 - קלטת שמע
רוקדים מס.113 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.113 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה