מעמק לגבעה - יונתן כרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1955
יוצר/ת: יונתן כרמון
מילים: אלכסנדר פן
לחן: נחום נרדי
מבצע/ת: אסתר אופרים
מקור וידאו: רוקדים מס. 26
מקור המוזיקה: LP-Lets Dance Israeli Folk Dances #5-MM 35251 [GAB3]-(1981L)-Y. Gabai
הורה כיף 35 - CD
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 2 - CD
מטמונים 2 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים מס. 23 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.23 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Bracha Tzfira {Original Singer}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה