בלילה על הדשא - שלום עמר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1986
יוצר/ת: שלום עמר
מילים: אסתר ניצן
לחן: יאיר רוזנבלום
מבצע/ת: אייל גולן
מקור וידאו: מחול השלום 1990
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1990
עמנואל מס. 24
עמנואל מס.230
רוקדים מס. 23
ריקודי עם עם דליה סופשבוע 1990
מקור המוזיקה: יוני כאר - מיני מחנה 2002 - CD
רוקדים 10 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
שלום עמר 1990 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
הערות: Chavurat Zemer Pikud Hatzaf
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה