אל הגאולה - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1995
יוצר/ת: משה תלם
מילים: חיה סמיר
לחן: סמי וחיה סמיר
מבצע/ת: לילך להב
מקור וידאו: Machol Pacifica 1997 with Moshe Telem
הורה כיף 1995
מחול אירופה 1995
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 9 (W177)
ריקודי עם עם משה תלם חלק 1
מקור המוזיקה: CD-1997-משה תלם
משה תלם - תלמים 4 - CD
רוקדים 39 - CD
רוקדים מס.177 - קלטת שמע
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה