ככה תנצחי - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1997
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים: אסתר שמיר
לחן: גברי מזור
מבצע/ת: נתנאל
מקור וידאו: הורה כיף 1998
מחול מיאמי 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
רוקדים 309-ממנרקוד 3 DVD
רוקדים מס. DVD 48
ריקודי עם - עם יואב אשריאל סדנה 79 (W186)
מקור המוזיקה: אבנר נעים - מרגנית 2 - CD
רוקדים 309 - CD
רוקדים 49 - CD
רוקדים מס.186 - קלטת שמע
רישום צעדים: Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה