מזמור שיר - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1980
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: תנ"כי
לחן: עממי מסורתי
מבצע/ת: יידיל ווארדינגר
מקור וידאו: Kochavim 2009
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
ריקוד חורף - 2005 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: כוכבים 2009
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
הערות: Psalm 92:1-6,12-16
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה