יא הזלי - סעדיה עמישי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1982
יוצר/ת: סעדיה עמישי
מילים: נעמי עמרני
לחן: נעמי עמרני
מבצע/ת: ציון גולן
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 35 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R249 - DVD
מחול אביב DVD 2004
מחנה ריקודי עם - ריקוד וושנגטון ליום הזכרון 1987
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Aviv: Folkdances of Israel For Educational Purposes - Momo #2 [Aviv]
LP-Carmel: Folkdance of Israel for Educational Purposes - SMME/100 [CRM]
LP-Manginot 3 - [SMN3] - (1984) - Shlomo Maman
LP-Shalom ‘84 Israeli Dance Institute - Hora Shalom 1984 I.D.I.-001 [SHA84]
הכוכב הכחול 1990 - קלטת שמע
חוללו זמר מס. 35 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - R247 - CD
מחול אביב 2004 - CD
ריקודי סעדיה עמישי - CD
רישום צעדים: Blue Star Dance Notations
Sherry Kent Dance Notations
הערות: and Tzion Golan {Music}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה