הושט יד לשלום - מוטי אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1978
יוצר/ת: מוטי אלפסי
מילים: עוזי חיטמן
לחן: עוזי חיטמן
מבצע/ת: סקסטה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
מקור המוזיקה: LP-Horshat Yad Lashalom - Hadarim 11 - (1980) - S. + Moti Alfasi
LP-Israeli Folk Dances with Moti Elfassy - ME 001 [BTL101]-(1981L)
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה