סובב גלגל - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1977
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים:
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: ענבל
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה