הורה עיתים - אבנר נעים
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1989
יוצר/ת: אבנר נעים
מילים:
לחן: נחמיה בן תור
מבצע/ת: אסתר  בן-שבת
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM17
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1989
רוקדים מס. 293 DVD
מקור המוזיקה: LP-Harishion: 1989 - [HAR89] IW-1 - (1989) - Ira Weisburd
LP-Sabras 10 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR10]
מטמונים 4 - CD
רוקדים 26 - CD
רוקדים 293 - CD
רוקדים מס. 77 - קלטת שמע
רוקדים מס.101 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Harishon 89-The Best from Israel-[HAR89] IW 4-(1989)
Recording Center For Folk Dancing No.77 (in Hebrew)
הערות: 1st Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה