עינייך יונים - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1985
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אין
לחן: עמינדב אלוני
מבצע/ת: פיני כהן
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
LP-Sabras *3-Recreational Folkdances of Israel-[SBR2] ME1011-M. Eskayo
דני דאסא 2 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
מנגינות מס. 7 חלק שני - קלטת שמע
רוקדים מס. 82 - קלטת שמע
ריקוד 87-88 - קלטת שמע
ריקוד חורף - 2005 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה