דבקה מוסה - משה תלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1989
יוצר/ת: משה תלם
מילים: אין
לחן: מנולו קלאוזנר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הורה כיף 1990
כרמיאל 1990
מחול אירופה 1990
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
רוקדים מס. 59
מקור המוזיקה: מחול אירופה CD -2010
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 12 - CD
רוקדים מס. 93 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: מחול אירופה 2009
הערות: Karmiel 1990
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה