הורה סוערת - דוד אדרי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1980
יוצר/ת: דוד אדרי
מילים: אין
לחן: יוסף מילוא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Yenne 2017
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM20
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM21
רוקדים מס. 386 DVD
מקור המוזיקה: LP-Kalanit: Israeli Folk Dances - DE 002 - David Edery
הורה כיף 18 - CD
רוקדים 386 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
LP-Joseph Milo-Kalanit Israeli Folk Dances-DE 002-(1980)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה