פרח יין - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: תני לו פרח
שנה: 1987
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: לאה נאור
לחן: משה וילנסקי
מבצע/ת: גלי עטרי
מקור וידאו: הורה כיף 1995
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1987
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1988
מקור המוזיקה: LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 16 - CD
משה אסקיו 1 - CD
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: sma Tni Lo Perach
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2023-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2023-2002 בבעלות אלי שילה