אל עלי - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1983
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: אין
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: הורה כיף 1998
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
משה אסקיו 2 - DVD
ריקודי עם - כיף חורף 1992
ריקודי עם - סבבה 2008
מקור המוזיקה: LP-Moshe Eskayo IFC 7 - 45rpm[IFC7] - Moshe Eskayo
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 25 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רוקדים 329 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: סבבה 2008
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה