שרל'ה - גורית קדמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: זוגות
שנה: 1948
יוצר/ת: גורית קדמן
מילים: אין
לחן:
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
מקור המוזיקה: LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Haprachim - Nevofoon 15030 [HAP] Gert-Jan van Ammerkate -
רוקדים 30 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה