מחמד לבבי - בנצי תירם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1977
יוצר/ת: בנצי תירם
מילים: שרה לוי תנאי
לחן: שרה לוי תנאי
מבצע/ת: אבנר גדסי
מקור וידאו: מחול אירופה 2014
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
עמנואל מס.117
רוקדים מס. DVD 37
ריקודי עם - עם ישראל שיקר סדנה 19 (W176)
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1979 - Y-112 - (1979) -
LP-Dances for Educational Purpose - Shlomo Maman
LP-Nigunim: Dances with Bentzi Tiram - T-ram 1002[NGN] - (1980)
LP-Yemenite Folk Dances For Ed.Pur. - IY-1 [IY001] - (1980L) - I.Yakovee
LP-Yemenite Jewish Folklore + Dance for Ed. Pur.-[IY002]-(1980)-I.Yakovee
בנצי תירם - ניגונים 2 - CD
מטמונים 2 - CD
רוקדים 21 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
הערות: Also sung by Shoshana Damari, Ronit Ophir, Daklon, Boaz Sharabi, Esther Ofarim
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה