והטיפו - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל ילדים
שנה: 1944
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים:
לחן: דוד זהבי
מבצע/ת: הילה שרת
מקור וידאו: רוקדים מס. 395 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
מקור המוזיקה: LP-Gary Fox Presents Old and New - Blue Star 1977 GF-1-(1977)-Gary Fox
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
רוקדים 395 - CD
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
הערות: Amos 9:13, Sukot Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה