שיר תודה - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
סוג: מעגל
שנה: 1950
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים:
לחן: דוד זהבי
מבצע/ת: הילה שרת
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Israeli Dances - Tikva 24 - (1969L) - Dvora Lapson
LP-Israeli Folk Dances - Hed Artzi AN 18-28 [BS79] -
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances-Hed Artzi AN 18-28 [BS79]
LP-Tova Ronni, The Tikva Ensemble-Israeli Dances-Tikva 24-(1956)
הערות: Also dung by Tova Ronni
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה